4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası Hediyesi

0
166
4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası Hediyesi

4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası Hediyesi

4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası Hediyesi. Dünya Uzay Haftası Birleşmiş Milletler tarafından dört ve on Ekim tarihleri arasında kabul gören bir haftadır. Bu haftanın bu tarihler arasında olmasının özel bir nedeni vardır. Dört Ekim tarihinde insanoğlunun uzayı keşfetmek için hazırladığı dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1 uzaya fırlatıldı.

On Ekim bin dokuz yüz altmış yedi tarihinde ise kısa adı Uzay Antlaşması olan Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşif ve Kullanımı için Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması imzalandı. Her yıl düzenli olarak kutlamaları yapılan bu hafta, bu yıl Türkiye’ de yapılacak. Bunun amacı ise Türk insanını uzay bilimi konusunda bilinçlendirmek ve gençleri heveslendirmek.

4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası Hediyesi

Dünya Uzay Haftasının Önemi – 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası Hediyesi

Aslında Dünya Uzay Haftasının Önemi çok büyüktür. Her ne kadar Türkiye’ de insanlar bu konuda çok fazla bilgili değilse de yeni neslin bu konuya büyük önem vereceği kesin. Uzay Haftası’ nın amaçları insanlığı bilinçlendirmek, ekonomik kalkınmada kullanımını sağlamak, çocukların geleceklerini şekillendir melerini sağlarken hayal dünyalarını genişletmek.

Ayrıca en önemli konu uzay eğitimi konusunda uluslararası işbirliği sağlamak. Bu sayede uluslar uzayı daha çok merak edecek ve bu konuda daha fazla araştırma yapacaklardır. Bununla ilgili okullarda da bir takım faaliyetler yapılıyor. Resim ve kompozisyon yarışmaları, maket yapımları, yıldız evi gezileri, eğitim konferansları gibi bir çok etkinlikten söz edilebilir.

Dünya Uzay Haftasında Ne Hediye Alınabilir?

Dünya Uzay Haftasında alınabilecek hediyeler konusunda çok fazla sıkıntı çekilmeyecektir.Çünkü bilim dalında oldukça geniş bir hediye seçeneği mevcut. Bunların başında güneş sistemi geliyor.

Eğer hediye alınacak kişi bir çocuksa odasına ay ışığı görünümlü bir gece lambası alınabilir veya onun kendisini bir astronot gibi hissetmesi için bir astronot kıyafeti alınabilir. Bunların dışında daha bir çok hediye seçeneği mevcut.

Uzay bilimi ile ilgilenen kişilere uzay roketi şeklinde kalemler alınabilir veya Nasa’nın uzay ile ilgili belgesellerinden derlenmiş bir DVD’ de olabilir. Seçim kişinin kendisine kalmış elbette ama hediyeyi alırken daha çok kişinin nelerden hoşlandığı da göz önünde bulundurulmalı.