Dünya Çocuk Günü Hediyesi

0
229

Dünya Çocuk Günü Hediyesi

İlk defa Cenevre’de 1925 yılında yapılan konferansta gündeme gelen uluslararası çocuk günü 54 ülke tarafından gerçekleşen katılımın olduğu Çocukların Refahı İçin Dünya konferansı sonrasında doğmuştur. Her sene ekim ayının ilk haftasında kutlanan bugün konusunda net bir tarih kaynağı bulunmamaktadır. Ancak ekim ayının ilk pazartesi olarak yaygın şekilde kutlamalar da yapılmaktadır.

Dünya Çocuk Gününün Amacı

Çocukların yaşam koşulların iyileştirilmesi konusunu gündeme getiren dünya çocuk günü kapsamında evrensel olarak tüm dünyada yer alan çocukların çalıştırılması, bazı çocukların güven içinde yaşamamaları, erken yaşta uyuşturucu kullanmaları gibi sorunlara dikkat çekilmektedir.

Dünya çocuk günü kutlamaları kapsamında her millet için çocukların önemi vurgulanır. Çünkü çocuklar ülkelerin geleceklerinin garantisidirler.

Çocuk İşçi Sorunu – Dünya Çocuk Günü Hediyesi

Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere çocuk yaş denebilecek 15 yaşına kadar olan dönemde çok sayıda çocuk kötü şartlarda ve düşük ücretlerde çalışma hayatına başlamaktadır. Özellikle çocuğun eğitiminin hiçe sayıldığı ve sadece bir para kaynağı olarak görüldüğü yerlerde bu durum yaygın şekilde görülür. Henüz gelişimini tamamlamadan iş hayatına atılan çocuklar bazen istismara uğrayabilmekte bireysel ve sosyal açıdan ilerleyen dönemlerde ciddi sorunlar yaşayabilmektedir.

Çocuk Hakları Bildirisi

Daha iyi bir çocuk yaşamı için 1959 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Çocuk Hakları Bildirgesi yayınlanmıştır. Bu doğrultuda çocuk hastaneleri, çocuk ıslahevleri, anne babası tarafından terk edilen çocuklar için çocuk esirgeme kurumları Türkiye’de yer alan bazı kurulardır.

Çocukların Cinsel İstismarı

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan en ciddi sorunlardan biridir. Diğer bir ifadeyle her zaman yaşanan ama yakın zamanda gündeme gelmiş bir konudur. Etraflıca ele alınması gereken konu hakkında yüzeysel bir değerlendirme yapılması gerekirse, cinsel istismar gelişme dönemindeki çocuğun kendi alanına saygı duyulmaması nedeniyle ve bireysel olarak haklarının hiçe sayıldığı bir durum olarak tamamen bir travma sebebi duruma neden olmaktadır. Üstelik bu durumun eğitim kurumlarında veya güven vermesi gereken alanlarda meydana gelmesi Türkiye’de eğitim ve cinsellik sorununun bir kez daha dile getirilmesi ve eleştirilmesi gereken bir durumdur. Baskı kültürü üzerine kurulu toplumlarda bu tür olaylar yaşanmaktadır ve yaşanmaya devam edecektir. Bireysel olarak istisnalar bunun dışındadır. Ancak istismarın üzerinin kapatılması beraberinde çok daha fazla su istimal getirecektir.