Dünya Çocuk Hakları Günü Hediyesi 20 Kasım

0
84

Dünya Çocuk Hakları Günü Hediyesi 20 Kasım

Çocuklar doğdukları andan itibaren bulundukları devletler içerisinde bazı haklara sahiptir. Bu hakları anımsatmak ve çocukların bazı aileler tarafından hiçe sayılmasına karşı bilinç oluşturmak amacıyla her sene dünya çocuk hakları günü kutlaması yapılmaktadır.

Dünya üzerindeki tüm çocuklar doğuştan eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, cinsel, psikolojik sömürüye karşı korunma gibi hakların sahibidir. Evrensel anlamda çocukların sahip oldukları bu haklar her ülkede hiçe sayılabilmekte, çocukların gelecekleri için ciddi problemlere neden olabilmektedir. Genel olarak olması gereken çocukların da insan hakları kapsamında değerlendirilmesi gerekirken uygulama ve günlük yaşamda bunun pek de gerçeği yansıtmadığıdır.

Neden 20 Kasım

Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından sözleşme kabul edilmiş ve 193 ülke tarafından onaylanmıştır.  Sözleşmede çocukların fiziksel ve psikolojik açıdan sahip oldukları haklara gönderme yapılmaktadır. Türkiye’de 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren bu sözleşme uygulamada pek bir şey değiştirmemiş, günümüzde 400 bin kadar çocuk tarımda çalıştırılmaktadır. Ayrıca çok ciddi bir sayıda genç kız ve erkek erkenden evlendirilmektedir.  Diğer yandan Suriye’den kaçarak gelen çocuklar da tamamen savunmasız durumdadır.

Dünya Çocuk Hakları Günü Hediyesi 20 Kasım

İşçi Çocuklar

Türkiye gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde yoğun şekilde görülmek üzere çocuklar bir ailede maddi gelir kaynağı gibi görülmekte, özellikle eğitim seviyesi nispeten daha düşük olan bölgelerde bu duruma daha fazla rastlanmakta, çocuk yaşta işçi olarak çalıştırılmaktadır. Bu bölgelerde çocukların okula gitmesi gereksiz görülmekte ve erkenden işte faal şekilde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Konuyla ilgili resmi olarak yapılan bir durum yoktur. Tarım bölgelerinde emek gücüne dayalı işçiler çoktur ve bununla ilgili bir yasal düzenleme veya çocukların korunmasına dair bir düzenleme yapılmamaktadır.

Çocuk Gelin ve Damatlar

Türkiye’de yaşanan bir diğer çocuk sorunu çocuk gelin ve damatlardır. Özellikle kız çocukları erken yaşlarda evlendirilerek okula gitmeleri önemsizleştirilmekte ve ergenlik döneminde çocuk sahibi olmaktadır. Üstelik kendilerinden çok büyük yaşta kişilerle bunu yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Hakları hiçe sayılan çocuklar her ne kadar çocuk hakları günü içerisinde hatırlansa da uygulamada pek bir faaliyet olmadığının göstergesidir.