Dünya Habitat Günü Hediyesi

0
69
Dünya Habitat Günü Hediyesi
Dünya Habitat Günü Hediyesi

Dünya Habitat Günü Hediyesi

Dünya Habitat Günü Hediyesi. Habitat, genel bir tanımlama yapılırsa yaşadığımız dünya üzerinde varlıklarını devam ettiren canlı organizmaların bazıları yeryüzünde sadece belli bölgelerde yaşamlarını devam ettirebilmektedir. İşte kendilerine özgü yaşam alanlarına sahip canlıların bu yaşam alanları habitat olarak bilinir. Yani kısaca yaşam alanı denir. Bu alanların sınırları çizilebilir ve habitat içerisinde farklı canlı grupları yer alabilir. Örneğin bir yaşam alanı birden fazla canlı için varlıklarını devam ettirme koşullarını sağlayabilir. Habitat kelimesinin kullanımı ilk defa 1978 yılında birleşmiş milletler toplantısında kullanılmış ve sonrasında tüm dünyaya yayılmıştır.

Dünya Habitat Günü Hediyesi
Dünya Habitat Günü Hediyesi

Dünya Habitat Günü Amacı

Birleşmiş Milletler insanların ve diğer canlıların güvenli barınak haklarına dikkatleri çekmek için ve gelecek yıllarda şehirlerin bu şekilde düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak ekim ayının ilk pazartesi gününü dünya habitat günü olarak belirlemiştir. Doğadaki canlılar için kullanılan anlamından biraz daha farklı olarak insanlar için habitat kentsel yerleşim alanlarıyla ilişkilendirilmektedir. Habitat gününün amacı devam edilebilir kentsel yaşam uygulamalarına güç kazandırmak, konuyla ilgili sorunlara dikkat çekmektir.1986 yılından bu yana kutlanan bugünde her sene farklı temalar kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir. Etkinliklerde eşitsizlikler ve farklılıkların en aza indirgenmesi ve yoksul insanların da güvenli ve konforlu şekilde barınabilmesi için gerekenlerin yapıldığı bir dünya için dilekler sunulmaktadır.

Dünya Habitat Günü Etkinlikleri

Her yıl ekim ayının ilk pazartesi gününde habitat günü etkinlikleri düzenlenmekte temel bir ihtiyaç olan barınmanın herkes tarafından sağlanamaması gibi sorunlar hakkında konuşmalar düzenlenmektedir. Söz konusu konuşmalar için farklı temalar seçilmekte ve bilinç oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’de ve dünyada evsizlerin sayısı bir hayli fazladır. Ekonomik kaynakların bu kadar fazla olduğu halde insanların temel yaşama gereksinimlerini bu yüzyılda karşılayamaması ciddi bir soru işaretidir. İnsanların barınma ihtiyaçları için tüm hayati koşulların sadece çalışma ve bireysel başarıya bağlanması sosyal devletin varlığına aykırıdır. Her devlet kendi vatandaşının temel güvenlik ve yaşam hakkı seviyesinde hayatını sürdürmesi için gereken önlemi almakla yükümlüdür. Ancak hem Türkiye’de hem de dünyada evsizlikle ilgili yapılan politikalar kapitalizmin vahşi yüzünü göstermektedir. Bir tarafta zenginlik içinde yaşamını devam ettiren aşırı lüks yaşam sürenler, diğer tarafta da sefalet içinde yaşayanlar arasındaki uçurum her geçen gün artmaktadır.