Dünya Hayvanları Koruma Günü Hediyesi 4 Ekim

0
52
Dünya Hayvanları Koruma Günü Hediyesi 4 Ekim

Dünya Hayvanları Koruma Günü Hediyesi 4 Ekim

Dünya Hayvanları Koruma Günü Hediyesi 4 Ekim. Hayatın devamlılığını sağlamada hayvanlar önemli bir paya sahiptirler. Doğal yaşam alanları içerisinde her hayvanın kendine özgü bir işlevi vardır ve her canlı eko sistem içerisinde önemlidir. Bu doğal dengenin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için her canlının kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. Aksi halde sistem aksamaya uğrar ve sorunlar meydana gelir.

Dünya Hayvanları Koruma Günü

1822 tarihinde İngiltere’de ilk kez hayvan severler bir araya gelmiştir. Hayvanları korumanın ve insanların hayvanlara iyi davranmalarının önemini vurgulamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği kurmuşlardır. Türkiye’de Hayvanları Koruma Derneği 1908 senesinde kurulmuştur.  Hollanda’da Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu 1931 yılında kurulmuş ve bu federasyon 4 Ekim tarihini dünya hayvanları koruma günü ilan etmiştir.

Modern Zamanlarda Hayvanlara Bakış Açısı

Modern dönemlere gelmeden çok önceki zamanlarda, yerleşik düzen olmadan önce insanlar hayvanlardan korkuyorlardı ama zaman içinde insanlar yerleşik düzene geçmenin de etkisiyle birlikte evcilleştirme gerçekleşti. At, keçi, koyun sığır, köpek, kedi gibi hayvanlar zaman içinde insanların yardımcısı olmuştur. Hayvanların daha ileri ki dönemlerde hastalıklarının iyileştirilebilmesi adına hayvan hastaneleri kurulmuş ve veterinerlik mesleği gelişmiştir.

Dünya Hayvanları Koruma Günü Hediyesi 4 Ekim
Dünya Hayvanları Koruma Günü Hediyesi 4 Ekim

Eski dönemlere hayvanlar yardımcı gibi görülmekteydi ama günümüzde daha farklı alanlarda hayvanlar kullanılmaktadır. Söz konusu hayvanları koruma günü kapsamında da belirtildiği üzere hayvanların olabildiğince doğal yaşamlarında kalmaları bir hayli önemlidir. Özellikle de deniz de vahşi doğaya ait olan hayvanlar, yani evcilleştirmesi zor olan hayvanların kendi alanlarından uzaklaştırıl mamaları gerekir.

Sirkler ve Yunus Gösterileri – 

Dünya Hayvanları Koruma Günü Hediyesi 4 Ekim

Yaşadığımız çağ bilindiği üzere para üzerine kurulu bir çağ ve para kazandıracak her şey bazen doğal dengeye zarar verme adına da olsa mubah görülebilmektedir. Bu durumlardan en iyi örnek olarak gösterilebilecek olanlar sirklerde ve yunus gösterilerinde gösteri yapılan hayvanların eğitimleri sırasında ciddi şekilde dayak vb. şekilde müdahale yaşamasıdır. Gösteride yapılması planlanan hareketleri öğretmek için fil gibi hayvanlar korkutularak ve işkenceye maruz bırakılarak ciddi şekilde zarar görmektedir ve kendi doğalarına aykırı işlemlere maruz kalmaktadır. Her ne kadar bu durumla ilgili tepkiler devam etse de çok fazla değişen bir durum yoktur.  Hayvanları korumak doğaya saygı ve vicdan gereğidir.