Dünya İnsan Hakları Günü Hediyesi 10 Aralık

0
117

Dünya İnsan Hakları Günü Hediyesi 10 Aralık

Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık olarak kabul edilen dünya insan hakları günü yüzyıllar boyu verilen bir mücadele sonrasında insanların doğuştan ve eşit şekilde sahip oldukları hakların olduğu uluslar arası belgenin kabul ediliş günüdür.

İnsan Haklarının Önemi

İnsan hakları çokça ihlal edilen ve hiçe sayılan bir konudur. Bütün devletlerin bir sorunu olarak insanların sahip olduğu hakların hiçe sayıldığı olaylar her gün yaşanmaktadır. Bu açıdan adeta olması gereken bir belge haline gelmiştir. Bu noktada devletlerin tek başına bu hakları sağlaması bir yere kadar mümkündür. İnsanlar arasında da bu bilince sahip olmak ve bilinçli insanların diğer insanları bilinçlendirmek için çabalaması gerekmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

1946 yılında insan hakları için gelişme çabalarının olduğu dönemde bu amaçla beraber İnsan hakları komisyonu oluşturulur. Bu komisyonun görevi konuyla ilgili incelemeler ve tavsiyeler oluşturmaktaydı. 10 Aralık 1948 tarihinde BM üyesi devletler için geçerli standartların yer aldığı bir belgeyle bu gün insan hakları günü olarak kabul edilmiştir. Bildirge kapsamında insanların sahip olduğu hakların listesi yer almaktadır ve bu haklar konusunda uluslar arası alanda düzenlemeler ve kontroller yapılmaktadır. Bu bildirge kapsamında mahkemeler kurulmuş ve yargılama uluslar arası alanda gerçekleşmektedir.

Evrensel beyannamede herkes ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal görüş, servet ya da diğer herhangi bir koşuldan dolayı ayrım olmadan beyannamede yer alan tüm hak ve özgürlüklerden yararlanır. Yaşanan insanlık suçları kurulan mahkemeler tarafından değerlendirilmekte ve yargılanmaktadır.

Hak Arama Bilinci

Dünya üzerindeki herkes doğuştan sahip oldukları haklar ihlal edildiği zaman haklarını arayabilirler. Bunun için gerekli bilinçlendirme okul ve diğer eğitim kurumları tarafından yapılmalı, çocuklara ve gençlere haklarını savunmaktan çekinmemeleri konusunda yeterince bilgi verilmelidir. Kendi hakkını aramayan herkes bir anlamda suçlular ve temel haklarını ihlal edenlere daha fazla fırsat verecektir. Örneğin yaşama hakkı mülk edinme hakkı, eğitim alma hakkı gibi haklar kimsenin elinden alınamaz ve bu tür bir ihlal gerçekleştiğinde gerekli mecralara şikâyet edilebilir, kişi hakkını savunabilir. Hak arama bilinci oluşturulmalı ve her konuda yasal olarak sahip olunanların bilincinde olunmalıdır.