Dünya Ruh Sağlığı Günü Hediyesi 10 Ekim

0
58

Dünya Ruh Sağlığı Günü Hediyesi 10 Ekim

Her yıl 10 Ekim tarihinde ruh sağlığının toplumlar için önemi ve ruh hastalıkları ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her sene 1992 yılından bu yana değişik etkinliklerle dünya ruh sağlığı günü kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımlaması kapsamında fiziksel açıdan sağlık yanında ruhsal bakımdan da sağlıklı olmak önemlidir. Ruh ve beden sağlığı birlikte bütündür, çünkü ruh bedensel faaliyetlerden ve fiziksel durumdan etkilenir. Ayrıca manevi bakımdan da ruhsal bütünlük son drece önemlidir. Günümüz modern toplumlarda gelişmekte olan ülkeler ağırlıklı olarak fiziksel sağlığa odaklanmakla beraber gelişmiş ülkeler daha çok ruhsal anlamda sağlığa önem vermektedirler. Öyle ki bugün birçok Avrupa toplumunda ruhsal doyumsuzluk, depresyon yaygın hale gelmiştir. Bunda iklim şartları ve yaşlı nüfus oranının yüksekliği de sebepler arasında gösterilmektedir.

İklim Koşulları ve Depresyon – Dünya Ruh Sağlığı Günü Hediyesi 10 Ekim

Yapılan birçok araştırmada iklim koşulları ve depresyon arasında bağlantı kurulmuş, güneşin fazla görüldü ülkelerde depresyon seviyesinin azaldığı, yılın çoğu zamanı yağmurlu ve soğuk olan ülkelerdeyse daha fazla depresyon yaşandığı görülmüştür. Ruh sağlığı günü etkinlikleri kapsamında da belirtildiği üzere güneşten gelen ışınlar mutluluk seviyesinin yükselmesini sağlamakta, insanların daha fazla dış hayata bağlı olmalarını ve değerlendirmelerinde daha pozitif olmalarında etki ettiği ifade edilmektedir.

Aile ve Genetik Faktörler

Ruhsal sorunların birçoğunun kaynağında çocukluk döneminde yaşanan sorunlar yer alır. Gelişme döneminde gereken güvenlik, sevgi, kabul görme, değerli hissetme ve fikir paylaşımı gibi durumlar çocukta eksik olduğunda ilerleyen dönemlerde kaygı bozuklukları, depresyon, panik bozukluklar ve bazı daha ciddi ruh hastalıkları görülme olasılığı yükselmektedir. Bunun yanında yakınlardan birinin ölmesi, cinsel istismar ve kaza gibi travmatik durumlar tüm insanlar için düşünüldüğünde travma kaynağıdır.

Günümüz yaşam koşulları düşünüldüğünde gelir düzeyi fark etmeksizin depresyonun ekonomiyle çok net bir bağlantısı olduğu söylenemez. Öyle ki çok fazla mal varlığına sahip ünlü ve popüler yaşam süren kişilerde bile hayata karşı depresif yaklaşım olabilir. Ekonomi ve saygınlık bu anlamda ruh sağlığının belirleyicisi gibi düşünülmemelidir. Genetik faktörler, kullanılan uyuşturucular ve kişinin deneyimleri ile hayata bakış açısı ruh hastalıklarının sebeplerinde daha fazla etkilidir.