İnsan Hakları Haftası Hediyesi 10 Aralık Haftası

0
67

İnsan Hakları Haftası Hediyesi 10 Aralık Haftası

İnsanın gerçek anlamda insanca yaşayabilmesi için atılan en gerçekçi adımın insan hakları bildirgesi olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

Latince ismi ile Magna Carta Libertatum olarak bilinen ve birleşmiş milletlere üye olan tüm devletler tarafından kabul edilmiş olan bu bildirgede, insana dair, insan yaşamına dar tüm detaylar irdelenmiş ve kusursuz bir hümanist yaklaşım ile düzenlenen bildiride insanın doğuştan sahip olduğu tüm hakların yaşatılması ve korunması gerektiği vurgulanmıştır.

Eski çağlarda, insanlar arası eşitlik, adalet kavramları ne yazık ki söz konusu olamamış, tarih boyunca, insan renginden, ırkından ya da sahip olduğu zayıf dış görünüş özelliklerinden dolayı zulüm görmüştür.

Yapılan sebepsiz katliamlar, insan deneyleri, kölelik, insan ticari ve daha nicesi bir canlının kendi türüne yaptığı eziyetin yegane örneği olmuştur.

İnsana Verilen Değerin Evrimi

Ancak dünya savaşlarının sona ermesi, dünyanın savaşa ve kana doyması, nihayet siyasal dengelerin bir nebze oturması ve toprak sınırlarının netleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948 yılında kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletlere üye olan tüm devletlerin kabul ettiği bu uygulama bugün bu devletlerin sınırları içinde yaşayan insanlara yapmış oldukları her türlü muamelenin de belli bir sorumluluk barındırdığı bilincini taşımalarını sağlamıştır.

10 Aralık gününü kapsayan tüm hafta İnsan Hakları Haftası olarak ilan edilmiştir. Bu kutlu hafta, dünyanın bir adım daha iyiye gidiyor oluşunun coşkusunun her yıl yaşanmasını ve hatırlanmasını sağlamaktadır.

İnsan Hakları Haftası Kutlama Programları

İnsan Hakları Haftası Kutlama Programları, her yıl dünya çapında düzenlenmektedir. Her şeyi bir kenara bırakıp barış ve kardeşliği bir kenara bırakan insanoğlu, kendi kültürüne ait meclislerde kucaklaşarak her yıl bu haftayı kutlamaktadır.

Ülkemizde düzenlenen İnsan Hakları Haftası kutlamalarında, türkülerin şiirlerin eksik olmadığı, ırk ayrımını tamamen göz ardı eden çeşitli eğlenceler tertip edilmektedir. Dünyaya huzur getirmiş bu güzel haftada, kutlamalar sırasında katılımcılara dağıtılabilecek en güzel İnsan Hakları Haftası Hediyeleri arasında, eşsiz bildirinin herkes tarafından okunmasını sağlayacak olan İnsan Hakları Evsel Bildirisi kitapçığıdır.

Küçük bir cep kitabı olarak taşınabilecek bu kitaba, insanları insanlıkları konusunda bilinçlendirmeye yarayacak çeşitli kitaplar da eklenebilir.